Menu

Generalforsamling 2023

image
23. februar 2023 kl. 17:12

Fredag den 17. marts 2023 kl. 19:00 i GråZonen, Ved Diget 23

Dagsorden til generalforsamling 17. marts kl.19:00
 
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Indkomne forslag
 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring – se tillæg
5) Valg af bestyrelse
På valg:
 Formand Kenni Wind Gellner – villig til genvalg
 Bestyrelsesmedlem Tonny Rasmussen – villig til genvalg
 Bestyrelsesmedlem Rasmus Osbæck – villig til genvalg
Såfremt andre ønsker at stille op til bestyrelsen, kan de gøre dette på selve
generalforsamlingen iht. § 12 i vedtægterne.
6) Valg af revisor
 Pia Dam Olsen - villig til genvalg
7) Eventuelt
----------------------------------------------------------------------------
I henhold til vedtægterne § 11 skal eventuelle forslag afleveres skriftligt til formanden senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag vil blive opslået i GråZonen ved Kastrup Idrætsanlæg.

Amager FFs vedtægter findes på hjemmesiden under hovedmenuen Klubben.

Luk